Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління Товариства, а також права, обов’язки та відповідальність членів Правління визначаються Положенням про Правління Товариства.

Члени Правління:
Богданов Віталій Андрійович – Голова Правління
Циганков Олександр Юрiйович – заступник Голови Правлiння з технiчних питань
Бiлоголовкiн Олександр Михайлович – заступник Голови Правлiння-директор департаменту процесингового бiзнесу"