Головне меню

Підготовка даних для видання платіжних інструментів

АТ УКРКАРТ надає послуги з забезпечення процесу генерації завдань для емісії платіжних інструментів, а також формування даних для ПІН-кодів (CVV2/CVC2). 

Компанія має досвід з надання послуг банкам, що обслуговуються як у процесинговому центрі УКРКАРТ, так і в інших процесингових центрах.

Розробка програмного забезпечення для терміналів самообслуговування

Компанія УКРКАРТ пропонує послуги з розробки і впровадження програмного забезпечення для терміналів самообслуговування з можливістю надання послуг супроводження роботи термінальної мережі.

Супроводження роботи мереж здійснюється через підключення до центральної системи керування терміналами самообслуговування BCZ SST.

BCZ IBANK

Інтеграційний програмний продукт BCZ IBank забезпечує комунікацію сервісів між системою дистанційного банківського обслуговування (ДБО) та комплексом ресурсів компанії УКРКАРТ, які пов'язані з обробкою даних з обслуговування платіжних карток, операціями з їх використанням, а також із широким асортиментом супутніх функцій. 

BCZ ABS

Інтеграційний програмний продукт BCZ ABS призначений для забезпечення комплексного обміну даними між АБС та системою карткового бек-офісу BCZ-CARD+, що забезпечує:

• синхронізацію даних на рівні:

- рахунків (в BCZ-CARD+)

- операцій

- проводок

- консолідованих рахунків в АБС

• передачу розгорнутої аналітики до карткових рахунків (в розрізі основних та технічних рахунків);

• роботу операціоністів в одній системі – АБС (завдяки впровадженню технології «єдине вікно»);

• оперування повною інформацією для формування звітності до НБУ;

• ведення розгорнутої аналітики по картковим рахункам (в т. ч. кредитним операціям);

• автоматичну синхронізацію даних щодо клієнтів банку;

• відповідність вимогам фінансового моніторингу. 

BCZ DATAMART

Система BCZ DATAMART забезпечує організацію комплексного обміну даними між системою карткового бек-офісу BCZ-CARD+ банку та централізованою базою даних (DWH/BI) банку.

Система передбачає вивантаження даних до DWH/BI банку (щодо продуктів, пакетів, рахунків, карток, транзакцій та додаткових послуг) за переліком операцій, що виконуються:

• операціоністами банку в головному офісі, філіях та відділеннях банку;

• співробітниками банку в контакт-центрі;

• при оформленні та зміні параметрів пакетів;

• задля формування звітності та проведення аналітики результатів роботи банківського карткового проекту. 

UAPI

Рішення UkrcardAPI (UAPI) представляє уніфікований набір функцій, призначених для взаємодії з зовнішніми системами в рамках інтеграційних проектів (мобільні додатки, що працюють через Інтернет, мережі терміналів самообслуговування та ін.) з автоматизованими системами УКРКАРТ.

BCZ-CARD+ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

BCZ CARD1UA

 BCZ-CARD+ АВТОМАТИЗАЦІЯ

BCZ CARD2 UA

 

BCZ-CARD+

Система карткового бек-офісу BCZ-CARD+ підтримує повний спектр банківських операцій з використанням платіжних інструментів, дозволяє формувати широкий асортимент кредитних, депозитних, пільгових, дисконтно-бонусних та інших карткових продуктів для власних клієнтів.

Система забезпечує роботу багатофіліальних та однофіліальних банків-емітентів та банків-еквайрів платіжних карток, а також роботу з одновалютними та мультивалютними платіжними інструментами (картковими рахунками).

Висока надійність та продуктивність системи
Програмний продукт BCZ-CARD+ підтримує одночасну роботу тисяч користувачів, а також операції з використанням мільйонів карток та рахунків клієнтів.

Звітність
Програмний комплекс BCZ-CARD+ дозволяє: формувати понад 300 варіантів звітів, вивантажувати дані у вигляді різноманітних функціональних форматів для включення такої інформації до загальної звітності банку, а також робити загальну аналітику.

Відповідність вимогам законодавства України та інструкціям НБУ
У разі виникнення змін у законодавстві України, появі нових або внесення змін до діючих інструкцій регулюючих органів, функціонал системи оперативно коригується.
Відповідні завдання щодо доопрацювання системи мають найвищий пріоритет та впроваджуються у найкоротші строки.

Оперативне реагування на вимоги користувачів системи
Гнучкість налаштувань системи дозволяє врахувати та реалізувати будь-які вимоги своїх клієнтів, не порушуючи інтересів кожного окремого партнера.

Високий рівень безпеки роботи системи
Автоматично реєструються всі користувачі (операціоністи), а також їх дії в системі, задіяна система криптографії, шифрування даних при обміні інформацією з процесинговим центром та багато іншого.

Дружність системи для врахування інтересів наших клієнтів
Представлена можливість інсталяції програмного забезпечення на власних інстанціях банків або використання аутсорсингового ресурсу УКРКАРТ. Спеціалістами компанії реалізовано систему зручного та оперативного перенесення даних з аутсорсингу на власну інстанцію банку.

Інтеграція з іншими банківськими системами
Ми розробили та успішно впровадили інтеграційні проекти, зокрема, взаємодію з системою операційного дня банку, обмін даними з контролюючими фінансову діяльність органами та інші інтеграційні проекти. 

PC Pinprint

Криптографічна система, що розміщується на стороні банку та забезпечує процес генерації завдань для емісії платіжних інструментів з магнітною смугою та чіпом, а також формування даних для ПІН-кодів.

Моніторинг роботи банкоматів (АТМ) банку

Система АТМMon є розробкою компанії УКРКАРТ. Вона призначена для моніторингу та аналізу якості роботи мережі банкоматів банку.
Інтерфейс дозволяє:

• отримувати інформацію про:

- кількість грошей в касетах

- налаштування номіналу купюр

- адреси банкоматів

- час роботи та інше

• виконувати сортування банкоматів за часом виконання окремих сценаріїв, а також здійснювати пошук банкоматів за критеріями:

- адреса (місто, вулиця)

- модель пристрою

- фінансовий інститут – еквайр

- визначення нечинних пристроїв

- TCP/IP-адреса

Для спеціалістів сервісних служб надається детальна інформація про стан пристроїв банкомату, похибки, параметри роботи вузлів із можливістю керування деякими статусами банкоматів.

Програмне рішення УКРКАРТ отримало високу оцінку світового лідеру на ринку систем електронної обробки транзакцій ACI Worldwide.  

Сервіс дистанційного вивантаження електронних журналів банкоматів

Даний сервіс надає змогу оперативно отримувати інформацію з будь-якого підключеного до сервісу банкомата та використовувати такі дані для вирішення робочих питань та/або нештатних ситуацій в процесі його роботи. 

Сервіс віддаленого завантаження рекламних екранів банкоматів

Сервіс забезпечує можливість оперативної зміни та налаштування демонстрації банкоматом (в режимі очікування) рекламних екранів для надання клієнтам інформації про супутні або додаткові банківські послуги, акції.   

Сервіс віддаленого управління ключами

В мережі банкоматів УКРКАРТ реалізовано функціонал віддаленого завантаження майстер-ключів.
Завдяки реалізації забезпечується високий рівень безпеки та надійності під час обміну інформацією між банкоматами та процесинговим центром при виконанні операцій з використанням платіжних карток. 

Інцидент-менеджмент

Система Incident Management забезпечує контроль над поновленням працездатності банківської термінальної інфраструктури (банкомати, термінали самообслуговування).

Завдяки автоматизації система надає можливість скоротити час перебування обладнання в неробочому стані, забезпечити контроль щодо вирішення інцидентів, аналізувати причини простоїв, ступінь відповідальності залучених сторін.

m banking

СМС-інформування

Новини

Усі новини